СРОК – 01.06.2023 г.

ДОКУМЕНТИ:

- Описание и регламент на конкурса - ТУК

- Регистрация за конкурса - ТУК

- Бланка за описание на педагогическата практика - ТУК

- Описание за попълване на бланката - ТУК

- Примерни практики - ТУК

 

...

ЖУРИ на конкурса:

доц. д-р Надежда Калоянова – председател

г-жа Йорданка Ананиева - заместник-кмет Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики, Община Бургас

г-жа Гюлшен Еминова – експерт „Квалификация на педагогическите специалисти“, РУО Бургас

доц. д-р Красимира Димитрова – директор на ДКПРПС

доц. д-р Пенка Вълчева – Департамент КПРПС

...