Центърът е съставна част от Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Реализираните дейности се извършват съвместно.