Конкурсът се провежда от 2022 г.

Конкурсът „Нестандартен учител“ е насочен към учители, които проявяват инициативност и прилагат нестандартен подход при решаване на ежедневни проблеми в педагогическата практика.

Целта на конкурса е да се популяризира творческата страна на учителската професия, както и да се насочи общественото внимание към ежедневните предизвикателства, пред които е изправен всеки учител.

В рамките на конкурса се отличават най-креативните и нетрадиционни идеи в съответната категория. Техните носители се награждават на специално организирана церемония.

Авторите на класираните практики имат възможност да публикуват своите идеи в е-списание „Наука и образование“.

Конкурсът се провежда в шест категории:

  • Детски учител
  • Начален учител
  • Учител по предмет (5-11 клас)
  • Учител теоретична и професионална подготовка
  • Млад (начинаещ) учител (с до 3 години стаж)
  • Нестандартен екип – екип от учители (до 5 учители)